top of page

טכניקה לריקוד על עמוד Pole dance

שיעור המכיל ברובו לימודי טכניקה של ריקוד ואקרובטיקה על העמוד

הטכניקה כוללת פוזיציות Position, סיבובים Spins, אחיזות Grips, טיפוסים Climbs, היפוכים Inverts, מעברים Transitions, עבודה על הקרקע Floor work,

וכמובן שאר תנועות הלקוחות מעולמות הריקוד השונים ומשלבים את  כל הטכניקה בזרימה והרמוניה

נטע לי היא רקדנית מקצועית וזה בהחלט מורגש באופן האימון איתה

:השיעור מחולק לפי רמות

(רמה 1) מתחילות

כן!! כל אחת יכולה להתחיל וכולנו התחלנו מתישהו

ובדיוק בשביל זה יש לנו קורס מתחילות - שתוכלי להשתלב בקלות

(רמה 2) מתחילות ביניים

מתאמנות שהן עדיין די בהתחלה אך כבר מכירות את האימון ואינן חוששות מן האתגר המצפה להן

(רמה 3) ביניים

שלב מאד כיפי בו המתאמנות מרגישות שעברו כברת דרך, חוו שיפור לא מבוטל אך הן צמאות לאתגרים חדשים ו "מתות" להתקדם

 אם את חשה "תקועה" בשלב הזה - את בסדר. אל דאגה. גם התקדמות איטית היא התקדמות

(רמה 4) מתקדמות

כאן כבר רואים רקדניות אקרובטיות של ממש. אלילות מלאות ביטחון, לעיתים כבר מתחילות להדריך ולעזור למתאמנות חדשות ואפילו לאתגר אותנו המאמנות הוותיקות

bottom of page