Invert V 

נטע לי מדגימה ומסבירה כיצד נכון להתהפך.

זה אחד המנחים הסיזיפיים לביצוע מכיוון שדורש בטן מאד חזקה וכמובן טכניקה מדוייקת.

בסופו של דבר כולנו חייבות לבצע את האינברט וי.

זה מנח סופר חשוב ונחוץ כמעט עבור כל סיקוונס.

אחר כך יש לנו גם את טיפוס הסטרדל האגדי - מי שעושה כמה כאלה מתחזקת בטירוף.

אימון מהנה.

לקביעת אימון ניסיון התקשרי 0544553036