Half Lay Back

מי לא אוהבת לעשות את התרגיל הזה ? כולן אוהבות

נכון שבהתחלה נורא כואב אבל אם מבצעים אותו נכון אז אפשר לצמצם את הקושי.

בסרטון נטע לי מדגימה ונותנת דגשים לביצוע נכון.

אימון מהנה.

לקביעת אימון ניסיון התקשרי 0544553036